Tapahtuman suojelijan tervehdys

Perinteistä on pidettävä kiinni.


Suomenpystykorvien linnunhaukun vuosittaiset SM-kilpailut järjestetään tällä kertaa Tervossa. Toivottavasti haukuttavaa metsässä riittää,sillä metsäkanalintujen lisääntyminen on paikka paikoin kärsinyt aikaisestakeväästä ja kylmästä kesästä. Näissä kisoissa voittaja löytyy kuitenkin haukkkumalla, ei ampumalla. Onnea ja menestystä itse kullekin!


Kansalliskoiramme suomenpystykorva on vahva osa suomalaisuutta ja suomalaista metsästyskulttuuria. Metsäisessä Suomessa ihmisillä on oltava oikeus harjoittaa
kulttuuriaan vastuullisella tavalla. Siihen kuuluu riistanhoitotyö ja
riistakannoista huolen pitäminen.


Pienpetojen metsästäminen ja oikeaoppinen metsänhoito
edistävät kanalintukantojen kestävää kehitystä. On myös oikeutettua kysyä, onko
kaikkien pesämunia ja kanalintuja tuhoavien petolintujen täysrauhoitus
aiheellista varsinkin sellaisilla alueilla, joilla riistalintukannat ovat kroonisen
heikkoja.


Monille meistä metsästyskoira on kaveri, jonka arvoa ei
voi rahassa mitata. Metsästyksen olemukseen kuuluu kiireetön luonnossa
liikkuminen ja sisäisen rauhan hakeminen vastapainona sille kiireelle, jonka
tekninen nykyaika on tuonut tullessaan.


Haukkuvan koiran omistaja joutuu varsinkin Itä-Suomen
monilla alueilla pelkäämään metsällä ollessaan susia. Se on valitettavaa, sillä
metsästyksen tarkoitus on juuri irrottautua arjen suruista ja murheista.
Meidän on rakentavasti pyrittävä sellaiseen petopolitiikkaan, jossa
paikallisilla metsästäjillä on enemmän sananvaltaa. Tämä vaatii kansainvälistä
yhteistyötä, sillä luontodirektiivin muuttaminen ei onnistu kotimaisin
voimin.


Suomenpystykorva sai kansalliskoiran statuksen vuonna

1979. Sitä voidaan pitää kansallisaarteena ja sen kannan vaalimista arvokkaana
kulttuurityönä. On syytä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet
pitkäjänteistä jalostustyötä terveen suomenpystykorvan eteen!


Metsästys on hieno harrastus, joka yhdistää ihmisiä ja
ennen kaikkea liikuttaa ikään ja sukupuoleen katsomatta. On suuri kunnia
toimia Haukku-ottelun suojelijana ja tuoda teille kaikille eduskunnan maa- ja
metsätalousvaliokunnan tervehdys. Haluan toivottaa railakkaita haukkuja Suomi100-juhlavuoden
hengessä!


Markku Eestilä
Kansanedustaja
Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen