OSALLISTUMISOIKEUS

Haukku-Otteluun saa osallistua kolme koiraa kultakin lohkolta sekä edellisen vuoden voittaja eli 13 koiraa.

Suomi on jaettuneljään lohkoon:

IDÄN LOHKO: Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon kennelpiirit


POHJAN LOHKO: Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin jaPohjois-Pohjanmaan kennelpiirit

LÄNNEN LOHKO: Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen Satakunnan,
Vaasan ja Ahvenanmaan kennelpiirit


ETELÄN LOHKO: Etelä-Hämeen, Helsingin Seudun, Kymenläänin,Varsinais-Suomen, Salpausselän ja Uudenmaan kennelpiirit

Lohkon valintakokeita varten järjestää kukin kennelpiiri karsintakokeensa kennelpiirin hallituksen määrämänä ajankohtana. Karsintakoe järjestetään voittajaluokan (VOI) kokeena. Kokeet on pidettävä viimeistään viikkoa ennen kyseisen lohkon valintakoetta.

Koirien valinnan lohkojen valintakokeisiin ja otteluihin suorittavat kennelpiirien nimeämät valitsijamiehet. Kennelpiirin nimeämä valitsijamies valitsee karsintakokeeseen osallistuvista koirista kolme koiraa edustamaan kennelpiiriä. Poikkeuksena on Etelä-Hämeen, Salpausselän, Helsingin Seudun ja Uudenmaan kennelpiirit, joista valitaan kaksi koiraa sekä Ahvenanmaan Kennelpiiri, josta valitaan yksi koira. Varakoiria valitaan kussakin kennelpiirissä sama määrä kuin ilmoitettuja koiria.

Valitsijamiehen tulee valinnassaan ottaa huomioon sekä piirin karsintakokeen että koiran aiemmin saavuttamat tulokset. Haukku-Ottelun lohkon valintakokeeseen koira voi osallistua, mikäli se on edellisellä tai kuluvalla koekaudella saavuttanut vähintään yhden LINT VOI 1 –tuloksen, karsintakokoiden tulokset mukaan luettuna.

Lohkon valintakokeeseen valittavien koirien tulee lisäksiolla palkittu FCI:n tunnustaman kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun palkinnolla Hyvä (H) viisitoista kuukautta täytettyään.

Sen kennelpiirin Haukku-Ottelun valitsijamiehen, jonka alueella valintakoe suoritetaan, tulee ilmoittaa välittömästi valintakokeen jälkeen ottelun järjestäjälle Haukku-Otteluun valitut koirat tarvittavine
tietoineen.